Jul 2017

Barn berättar julevangeliet, del 5: Vem är Jesus?

01:30 | 23 December, 2017 advent, barn, julevangeliet, jul
Vem är Jesus egentligen?
Sju barn berättar julevangeliet!