Nyheter

Besökarna om varför de återkommer till Nyhem

02:23 | 18 Juni, 2015 nyhemsveckan, konferens
Därför återkommer besökarna år från år till Pingströrelsens konferens Nyhemsveckan. Klipp från sommaren 2015.