Jul 2016

Lucka 15 - Daniel Wistrand

00:42 | 15 December, 2016 daniel wistrand, minjulhundring
Daniel Wistrand, redaktör, väljer att ge sin julhundring till forskningen kring sjukdomen MS.