Jul 2016

Lucka 20 - Elisabeth Sandlund

00:38 | 20 December, 2016 elisabeth sandlund, minjulhundring
Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör, väljer att ge sin julhundring till en organisation som stöttar romer i deras hemländer.