Jul 2016

Lucka 22 - Anna B Sandberg

01:23 | 22 December, 2016 anna bienaszweski sandberg, minjulhundring
Anna Bienaszweski Sandberg, ger sin julhundring till en organisation som hjälper romska barn i Rumänien med läxor och skolgång.