Jul 2016

Lucka 23 - Josefin Lilja

00:37 | 23 December, 2016 josefin lilja, minjulhundring
Josefin Lilja, nyhetsreporter, vill att hennes julhundring ska till att säkra att fler får föda tryggt på sjukhus i världen.