Jul 2016

Lucka 24 - Felicia Ferreira

00:56 | 24 December, 2016 felicia ferreira, minjulhundring
Felicia Ferreira, chefredaktör och VD, ger sin julhundring till en organisation som jobbar för att göra tillvaron drägligare för barn som är inlagda på sjukhus.