Jul 2016

Lucka 7 - Ann Jonsson

Ann Jonsson, digital chef, ger sin julhundring till en organisation som ger fattiga barn i Rwanda möjlighet att gå i skola.