Jul 2016

Lucka 9 - Lena Hägglund

Lena Hägglund, säljare, vill ge sin julhundring till en organisation som hjälper nyanlända att hitta kompisar i Sverige.