Nyheter

Motion om Decemberöverrenskommelsen

Magnus Jacobssons motion under Kristdemokraternas riksting i Västerås: Gå ur Decemberöverenskommelsen. Läs mer om KD:s riksting på http://www.dagen.se/2.1051/Tag/Kristdemokraternas%20riksting