Nyheter

Roland Svantesson framför sången "Ljuset"

03:29 | 24 Maj, 2016 änggården, musik, dagen.se, dagen, hospice, ljuset, visstund
Roland Svantesson framför sången "Ljuset" i sin helhet på Änggårdens hospice.