Vardagstro

Är nyanlända muslimer i Sverige ett nytt missionsfält?

24:54 | 16 Oktober, 2015 anders wisth, islam, mission, stanley sjöberg, vardagstro
Stanley Sjöberg, pastor med lång erfarenhet av dialog med muslimer, samtalar med Anders Wisth om det religionsmöte som uppstår i och med den nya flyktingströmmen till Europa, i nya avsnittet av Vardagstro.