Nyheter

Bön för Syrien

01:25 | 12 Oktober, 2016 Bön, Dagen, Syrien
Många av oss känner maktlöshet inför det som händer i vår omvärld och inte minst i Syrien. Ett redskap som vi som kristna har i tillägg till praktisk hjälp är bönen. Vi tror att bönens kraft är stor och den är ett erkännande­ av att vi behöver hjälp.
Därför bjuder vi på Dagen in den som vill att delta i vår gemensamma bön för Syrien. Den finns på svenska och på arabiska. Läs hela bönen på https://www.dagen.se/herre-forbarma-dig-over-syrien-1.789933