Debatt

Debatt om arvet efter Lewi Pethrus

Dagen sammanförde Pingsts föreståndare Daniel Alm och Dagens ledarskribent Joel Halldorf, tillika kyrkohistoriker, till ett samtal om Lewi Pethrus, pingströrelsen och historien.