Debatt

Debatt om helgon och påven - så skiljer sig katoliker och evangeliskt kristna åt

Ulf Jonsson, katolsk jesuitpater och professor i religionsfilosofi, och Stefan Gustavsson, ledare för Svenska evangeliska alliansen, debatterar skillnader och likheter mellan katoliker och evangeliskt kristna i Sverige.