Du ska inte dräpa

Mikael Wallin blev mobbad i skolan. Hur ser han på Bud 5: Är mobbning ett sätt att bit för bit förinta en människa?