Nyheter

EFK-ledaren räknar multiplikation

Multiplikation är räknesättet som det talas om i Evangeliska frikyrkan. Missionsdirektor Daniel Norburg förklarar varför i ett samtal med Thomas Österberg.