Nyheter

Elisabeth Sandlund om Ellinor Grimmark

Opinionsredaktör Elisabeth Sandlund kommenterar Dagens undersökning om samvetsfrihet i Europa. Läs Dagens artikel på https://www.dagen.se/nyheter/samvetsfrihet-for-de-flesta-i-europa/