Debatt

Frihet till samvete

Varför är det viktigt med samvetsfrihet? Och varför väcker begreppet så starka känslor? Det var temat för ett seminarium i Dagens lokaler torsdagen den 2 juni, ett samarrangemang mellan Dagen och Svenska evangeliska alliansen. Utgångspunkten var en färsk bok av etikdocenten Susanne Wigorts Yngvesson, Frihet till samvete, utgiven av Timbro förlag.