Nyheter

Här hjälper kyrkan flyktingarna

De senaste dygnen har hundratals flyktingar anlänt till tågstationen i Malmö. Frälningsarmén finns på plats med volontärer för att möta flyktingarna.