Nyheter

Har kyrkan förlorat slaget om sökarna?

När svensken söker livsmening är kyrkan inte längre förstahandsalternativet.
Estelle Nordenfalk driver yogacentret Yogayama i Stockholm, som varje dag lockar 150 besökare. Dagen sammanförde henne och pingstpastorn Eric Andersson för ett samtal om kyrkans relevans för sökare.