Nyheter

Hur kan IS folkmord mot kristna i Syrien och Irak stoppas?

Islamiska staten fortsätter dödandet och tvångskonverteringarna. Den kristna minoriteten i Mellanöstern krymper allt mer. Hur kan folkmordet stoppas och bli erkänt av världssamfundet? Vilka är rötterna till terrorn? Vilka insatser kan göras från svensk sida?

Medverkande:

Lars Adaktusson (KD), EU-parlamentariker

Inslaget är filmat av Svenska evangeliska alliansen