Nyheter

Hur träffades ni? - Mikael och Agneta Hallenius

Han vill synas, hon vill vara i fred. Han konfronterar, hon lyssnar. Men för 29 år sedan förde ett gemensamt projekt dem samman och sedan dess är de oskiljaktiga. Dagen träffar Agneta och Mikael Hallenius, pastorspar i församlingen Mötesplatsen i Örebro.