Debatt

Identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv

Svenska evangeliska alliansen bjöd in till panelsamtal kring idéskriften ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan - Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv”.

Olof Edsinger och Lotta Rajalin debatterar ämnet, med Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund som moderator.

Se hela debatten här.