Nyheter

Kyrkovalsenkät 20 september 2009

02:50 | 20 September, 2009 Kyrkovalet2009, Svenska kyrkan
Dagen gör en enkät under röstdagen för kyrkovalet 2009. I Olaus Petri församling i Stockholm menar man att uppslutningen är god. Men flera i området ser inte poängen i att rösta.