Nyheter

Motion om Decemberöverrenskommelsen

Magnus Jacobssons motion under Kristdemokraternas riksting i Västerås: Gå ur Decemberöverenskommelsen.