Nyheter

Musik som kraftkälla i livets slutskede

Varje vecka har Roland Svantesson visstund på Änggårdens Hospice i Göteborg. Där finner människor som vårdas i livets slutskede tröst och kraft i sångerna.