Nyheter

Nattvarden: Här är reglerna som gäller inom de olika kyrkorna

02:56 | 04 Maj, 2020 nattvard, nattvardsfirande, svenska kyrkan
Alla kyrkor anser att Kristus på något sätt är närvarande i nattvardsfirandet. Ändå är måltiden en av de svåraste ekumeniska frågorna. Så skiljer sig sättet kyrkorna ser på Herrens måltid, nattvarden.