Nyheter

Olle, 6 år, leder lovsång på Nyhem

01:34 | 20 Juni, 2019 Lovsång, Nyhem, nyhemskonferensen, nyhemsveckan, pingst
På förmiddagens möten samlas alla åldrar till gemensam tillbedjan. Då syns även barn och ungdomar leda lovsång och dansa inför församlingen. Olle Törnqvist, 6,5 år, är en av dem som har egen mikrofon.