Nyheter

Omar Ud-Din - en av få präster med utomeuropeiskt namn i Svenska kyrkan

02:17 | 10 Maj, 2017 Präst, Svenska kyrkan, Uppsala
Av det tjugotal präster som vigdes till tjänst i Svenska kyrkan i början av 2017 har bara tre rötter utanför Sverige. 
Omar Ud-Din är en av ytterst få präster i Svenska kyrkan som bär ett utomeuropeiskt namn. Han föddes i Sverige, men hans pappa var muslim från Pakistan och mamma lutheran från Finland.