Nyheter

På denna plats korsfästes Jesus

Del 7 Påsk i Jerusalem. Var korsfästes och begravdes Jesus egentligen? Anders Sjöberg tar oss med till Gravkyrkan i gamla stan och huvudskalleplatsen, där korsfästelsen ägde rum.