Nyheter

Peter Neilson, Church of Scotland

Peter Neilson från Church of Scotland medverkar på årets Vinterkonferens där anställda inom Equmenia, Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan deltar. Peter Neilson är på plats i Stockholm för att berätta om "en kyrka utan väggar", ett tema som är lånat från Church of Scotland.