Debatt

Rätt eller fel att fira gudstjänst med andra religoner?

Debatt mellan Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund och Hans Ulfvebrand, Domprost i Stockholm