Nyheter

Skärpta regler för trossamfund som söker statligt bidrag

Regeringens utredare, statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, lämnar över utredningens betänkande om översyn av statens stöd till trossamfund.