Debatt

Staffan Danielsson (C) och Elisabeth Sandlund debatterar dödshjälp

Trots att båda är kristna kommer de till olika slutsatser när det handlar om dödshjälp. Dagens ledar­skribent Elisabet Sandlund mötte center­partistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson i en debatt för och emot att införa lag om dödshjälp i Sverige.