Nyheter

Sverige får sin första kardinal någonsin

Den 28 juni får Sverige och Norden sin första kardinal någonsin – i den oskodde karmelitmunkens Anders Arborelius gestalt. Anna B. Sandberg kommenterar påvens val av kardinal.