Tänk på vilodagen

11:06 | 01 Juli, 2016 10 Guds bud, 11 Bud, Jenny Dobers, Marcus Birro
... så att du helgar den.
Pastor Jenny Dobers gillar bud 3. Hon konstaterar att vilan är en inbjudan och gåva som vi har mycket kvar att upptäcka av.