Nyheter

Teologernas egna teser

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Tidningen Dagens ledarredaktion har formulerat 9,5 teser - som man anser vara livsviktiga för framtidens kyrka.
Vi bjöd in sex välkända teologer för att diskutera teserna.
Så här lät deras förslag till egna teser.