Tid för frid 3: Kan retreat fungera hemma?

Känner du att vardagsstressen håller på att ta över? Att kroppen och den inre rösten manar till något annat. Ett helare liv. Ta ett djupt andetag och följ oss i tre avsnitt där journalist Therese Peterson testar tre kristna metoder för att hitta den inre friden. Här åker Therese till Linköping och lär sig mer om retreat av Jonas Eveborn på Bjärka Säby.