Tid för frid, del 2: Hur fungerar fasta?

Känner du att vardagsstressen håller på att ta över? Att kroppen och den inre rösten manar till något annat. Ett helare liv. Ta ett djupt andetag och följ oss i tre avsnitt där journalist Therese Peterson testar tre kristna metoder för att hitta den inre friden. Här testar Therese att fasta, men hon väljer inte bort mat.