Nyheter

Varför förrådde Judas Jesus?

Del 5 Påsk i Jerusalem. Bibelläraren Anders Sjöberg tar oss med i Judas kamp. Han ger olika alternativ om Judas roll under Stilla veckan fram till korsfästelsen.