Så kom sången till

Ylva Eggehorn: Så kom sången ”Innan gryningen” till

Ylva Eggehorn berättar hur det kom sig att hon och Benny Andersson fick i uppdrag att skriva en ny psalm inför millennieskiftet. ”Innan gryningen” blev inte bara en psalm, den blev ett vittnesbörd. Detta är andra delen där Dagens musikredaktör Urban Thoms träffar kända kristna musiker.
Foto: Gösta Rising